Iespēja apmeklēt bezmaksas pasākumus fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā

Ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” atbalstu Latvijas pašvaldībās tiek organizēti un īstenoti dažādi bezmaksas pasākumi veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, psihiskās veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, ar mērķi sekmēt iedzīvotāju, jo īpaši teritoriālās, sociālās un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu veselības saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk., ilgu un produktīvu mūžu.
Projekta ietvaros pašvaldībās dažādām vecuma grupām tiek organizētas vingrošanas, nūjošanas, slēpošanas, jogas, balles deju un citas nodarbības fizisko aktivitāšu jomā.
Ieskaties mājaslapā un piesakies uz pasākumiem: http://esparveselibu.lv/pasakumi-pasvaldibas

projekts_ESF