Kuldīgas maršruta atklāšana (foto, video)

2017. gada 23. septembrī noslēdzoties peldēšanas sezonai, Kuldīgā, Mārtiņsalā tika rīkota Veselības diena, kuras laikā atklāts arī projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā “Ventas ieleja” (Projekta nr. 5.4.1.1/17/A/030, ERAF līdzfinansējums), veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu” ietvaros izveidotais veselības maršruts jeb “Veselības taka”.
“Veselības takas”, kas sastāv no vairākiem informatīvajiem stendiem ar dažādiem vingrojumiem labai veselībai vingrojumu saturu izveidoja fizioterapeite Vineta Baukše. Viņa Veselības dienā kopā ar aktīva dzīvesveida piekritējiem devās tos izpildīt. Fizioterapeite pastāstīja, ka “Veselības taka” sastāv no vispārattīstošu vingrojumu kompleksa, kas domāts lielākai daļai muskuļu grupu, un pauda cerību, ka taka Mārtiņsalā iedzīvosies un ļaudis nekautrēsies vingrojumus izmantot
Kopumā veselības maršrutu veido 5 abpusēji uzstādīti stendi ar vingrojumu kompleksu. Maršruta 4.stendu papildina arī divi vingrošanas rīki. Veselības maršruts publiski pieejams visu cauru gadu.
Nacionālais attīstības plāns