Veselības maršruti

Kampaņas „Aktīva ik diena!” ietvaros ir izveidoti pieci veselības maršruti dažādās Latvijas pilsētās, lai veicinātu iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību.

Sadarbojoties ar pašvaldībām, ir izveidoti 5 veselības maršruti – Ogrē, Jūrmalā, Tukumā, Varakļānos un Cēsīs, lai veicinātu fizisko aktivitāšu iekļaušanu ikdienā un apvienotu patīkamo ar lietderīgo – pastaigu brīvā dabā un fiziskās aktivitātes.

Vidēji 2 kilometrus garajos maršrutos ir izvietoti informatīvi plakāti ar vingrojumiem veselības veicināšanai dažādām vecuma grupām, kurus ir izstrādājusi veselības centra “Vivendi” fizioterapeite Anna Sproģe.

Kampaņa “Aktīva ik diena!” aicina visu vecuma iedzīvotājus iesaistīties fiziskajās aktivitātēs kopā ar saviem tuviniekiem, draugiem, bērniem, uzsverot, ka kopīgas sporta aktivitātes palīdz vieglāk veidot un saglabāt savu un iesaistīto cilvēku motivāciju regulāri nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.